அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #102

அருட்குறள் ~ ஞானப்பால் #102
வாயடங்க வயிறொடுங்கி மனமடங்கும் வந்துபோம்
நோயடங்க நானடங்கல் வழி.

.

குறள் விளக்கம்
~~~~~~~~~~~~~~~
வாயானது உணவை உட்கொள்ளவும், பேசுவதற்கும் பயன்படும் உடல் உறுப்பு. இந்த இரண்டு செயல்களையுமே மனிதர்கள் தேவைக்கு அதிகமாகவே செய்கின்றனர். எனவே, வாயை அடக்குவது, அதாவது வாயின்மூலம் செய்யப்படும் இரண்டு செயல்களையும் குறைத்துக்கொள்வது, வயிறானது ஒடுங்குவதற்கும், மனமானது அடங்குவதற்கும் உதவிகரமாக இருக்கும்.

.

உடலானது உணவை உட்கொள்வதன் மூலம் வளர்ச்சி அடைகின்றது. உணவானது உடல் வளர்ச்சிக்கு மட்டுமன்றி, ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆதாரமானது. எனவே ஒருவர் உட்கொள்ளும் உணவிலுள்ள சத்து, சுவையைவிட முக்கியமானது. ஆனால், உணவென்பதே தற்போது சுவைக்காக மட்டுமே என்றாகிவிட்டது. இதனாலேயே பெரும்பாலான உடல்நலக் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு மனிதர்கள் அவதியுறுகின்றனர். எனவே, சுவையான உணவின் மீதுள்ள பற்றுக் குறைவதற்கும், பேச்சைக் குறைத்து மௌனத்தில் இருப்பதால், பேசும் பொருட்டு எதையாவது சிந்தித்து அலையும் மனமானது அமைதி அடைவதற்கும், வாயடக்கம் [அ] நாவடக்கம் இன்றியமையாதது.

.

.

இந்நிலையை அடைந்தபின், மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து-இறந்து-பிறக்கும், கர்மவினையால் ஏற்படும் பிறவிப்பிணி எனும் நோயை அடக்க வழி என்ன என்று காணவேண்டும். ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்களால் நாம் செய்யும் செயல்கள் மூலமே நமது கர்மவினையின் சுமை கூடுகின்றது. இதனாலேயே பிறப்பு-இறப்பு எனும் சுழற்சியிலிருந்து நாம் விடுபட முடியாமல் சிக்கித் தவிக்கின்றோம்.

.

நமது செயல்களுக்கு விதை போன்றவை சிந்தனைகள். சிந்தனைகள் ஒருவருடைய இனம், மதம், பெயர், தகுதி, செல்வம், பதவி, செல்வாக்கு, மொழி, தேசம், வளர்ந்த மற்றும் வாழும் சூழ்நிலை போன்ற பல அடையாளங்களைச் சார்ந்தே அமையும். இந்த அடையாளங்களின் ஆதாரமாக விளங்குவது ‘நான்’ என்ற ஆணவம் [அ] அகந்தை ஆகும். ‘நான்’ என்ற ஆணவம் / அகந்தை, அதாவது ஒருவருடைய தனிப்பட்ட அடையாளம் முற்றிலுமாக அடங்குமெனில், படைப்பான உயிருக்குப் (பசு) படைத்தவனிடம் (பதி) சரணாகதி அடைவது எளிதாகிவிடும். சரணாகதியே படைப்பு மற்றும் படைத்தவன் என்ற இருமை நீங்கி, இறையுடன் இரண்டறக் கலந்துவிடும் ஒருமைக்கான எளிய வழியாகும். எனவே, ‘நான்’ (ஒரு தனிப்பட்ட பிறவி) என்ற அறியாமையால் விளையும் மடமையிலிருந்து விடுபடுவதே, பிறவிப்பிணி எனும் நோய் நீக்குவதற்கான அருமருந்தாகும்.

~ஸ்வாமி | @PrakashSwamy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: